Sprzątanie wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych

Wszyscy mieszkańcy budynków wielorodzinnych – bloków czy kamienic – chcą, by otaczająca je przestrzeń była czysta i zadbana. Dotyczy to zwłaszcza klatek schodowych, piwnic, hal garażowych i terenów przylegających do obiektów. By taki efekt osiągnąć, konieczna jest profesjonalna umowa na sprzątanie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni podpisana z firmą Cleanes. Gwarantuje ona wykonywanie regularnych, dokładnych prac porządkowych w budynkach oddanych w zarząd danej organizacji.

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni – to musisz wiedzieć
Każda wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia ma obowiązek zadbać o to, by części wspólne obiektu były utrzymane nie tylko w odpowiednio dobrym stanie technicznym, ale też w należytym porządku. Co to jednak są części wspólne? Zaliczamy do nich wszystkie te obszary, które nie wchodzą w skład samodzielnej powierzchni lokali mieszkalnych czy użytkowych. Jeśli więc widzimy ogłoszenie: wspólnota mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej, warto wiedzieć, że chodzi o czyszczenie takich przestrzeni jak pomieszczenia gospodarcze, korytarze wraz z oknami, schody, drzwi wejściowe do budynku oraz przestrzeń zewnętrzną wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą i zielenią. Każdym z tych miejsc potrafią zająć się fachowcy firmy Cleanes.

 

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych Łódź

Jak widać powyżej, temat: sprzątanie wspólnota, nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też w najlepszych firmach sprzątających, takich jak Cleanes, obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące wykonywania tego typu prac. Chodzi tu zwłaszcza o stosowanie najlepszych środków czyszczących, znakomitą organizację pracy profesjonalistów oraz traktowanie każdego działania z należytą powagą. Wszystkiego tego wymaga regulamin sprzątania wspólnoty mieszkaniowej oraz wewnętrzne zasady obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie sprzątającym.

 

Sprzątanie spółdzielni mieszkaniowych Łódź

Oczywiście te same wytyczne stosowane są także wtedy, gdy sprawa dotyczy tematu: sprzątanie spółdzielnia mieszkaniowa. Właściciele i najemcy lokali poddanych pod zarząd tej organizacji w każdym czynszu bowiem płacą ustaloną kwotę która ma zapewnić zachowanie należytego porządku w obiekcie. Oferta sprzątania spółdzielni mieszkaniowych musi być więc za każdym razem odpowiednio dopasowana do potrzeb obiektu i jego mieszkańców. Co więcej, samo sprzątanie musi się odbywać możliwie szybko, sprawnie i cicho, tak by nie zaburzać codziennego rytmu życia w budynku. W Cleanes o tym wszystkim doskonale wiemy i właśnie w ten sposób działamy każdego dnia.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!